Aleksander Nowak

Aleksander Nowak, ur. w 1979 roku w Gliwicach, studiował kompozycję pod kierunkiem Aleksandra Lasonia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Steve Rouse’a w University of Louisville, School of Music w Stanach Zjednoczonych. Jest pracownikiem katowickiej Akademii, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu kompozycji, instrumentacji, notacji muzycznej i opery współczesnej. Od września 2020 jest kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki.
Komponuje muzykę instrumentalną i wokalno-instrumentalną. Istotne miejsce w jego twórczości zajmuje opera. W latach 2009 Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie wystawił operę kameralną Sudden Rain do libretta Anny Koniecznej w reżyserii Mai Kleczewskiej. W roku 2012 podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” odbył się premierowy pokaz instalacji-dramatu muzycznego na głosy solowe i wideo Spoon River do tekstów Edgara Lee Mastersa, stworzonego we współpracy z Adamem Dudkiem. W marcu 2015 miała miejsce premiera opery Space Opera do libretta bułgarskiego pisarza Georgiego Gospodinowa, w reżyserii Eweliny Pietrowiak, napisanej na zamówienie Teatru Wielkiego w Poznaniu. We wrześniu 2018 podczas Festiwalu Sacrum-Profanum wystawiona została opera ahat ilī. Siostra bogów do libretta Olgi Tokarczuk, w reżyserii Pii Partum, pisana na zamówienie Krakowskiego Biura Festiwalowego. W roku 2019 na zamówienie festiwalu Auksodrone powstał dramat muzyczny Drach. Dramma per musica do libretta według powieści Szczepana Twardocha, a w roku 2020 kolejny dramat, tym razem do oryginalnego libretta Szczepana Twardocha, Syrena. Melodrama aeterna.
W latach 2009-2019 był prezesem katowickiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich.
Jest laureatem m.in. „Paszportu Polityki” 2018 i Nagrody „Gwarancje Kultury” 2011. Partytury jego utworów publikuje Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

*

Undertow (prąd wsteczny) – podpowierzchniowy ruch wody powstający podczas przyboju fali brzegowej, mający kierunek przeciwny do ruchu fal. Prąd taki bywa zdradliwy. Kompozycja powstała w 2010 roku na zamówienie Fundacji na rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów, jako utwór obowiązkowy w VIII Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego.

Aleksander Nowak