Andrzej Dziadek

Andrzej Dziadek, ur. w 1957 roku w Jasienicy koło Bielska-Białej, studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1986 roku. W latach 1990-92 kontynuował studia kompozytorskie u Francisa Burta w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego oraz Fundacji im. Albana Berga. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uczestniczył w kursach kompozytorskich w Kazimierzu nad Wisłą, Wiedniu, Borowcu i Darmstadt. W 1983 roku otrzymał II nagrodę w konkursie kompozytorskim w Gdańsku za Preludium i toccatę na fortepian (1983). W 1986 r. jury Konkursu Kompozytorskiego im. Grzegorza Fitelberga pod kierownictwem Krzysztofa Pendereckiego przyznało mu II i III nagrodę (I nie przyznano) – odpowiednio za Sinfoniettę na orkiestrę i Koncert na klawesyn i orkiestrę (1985). W 1987 roku jego Poemat na orkiestrę wygrał Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 roku Symfonia nr 1 była utworem obowiązkowym na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Jego utwory były wykonywane na licznych koncertach i festiwalach muzyki współczesnej w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej (m.in. w 1991 roku odbyło się w nowojorskiej Carnegie Hall prawykonanie Nokturnu na zespół kameralny) oraz Ameryki Południowej, a także nagrywane dla radia, telewizji oraz na płyty CD. W latach 1993-2011 Andrzej Dziadek pełnił funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach, a od 2001 do 2009 roku był członkiem Zarządu Głównego ZKP. W ramach działalności w Związku w latach 1994-2010 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, organizował cykl koncertowy Śląska Trybuna Kompozytorów, wydawał publikacje naukowe i płytowe. Był jurorem wielu konkursów kompozytorskich. W roku 2007 był kompozytorem rezydentem International Centre for Composers w Visby (Szwecja). W roku 2013 założył Fundację Sinfonietta Pomerania, jest także współzałożycielem i dyrektorem Orkiestry Sinfonietta Pomerania. Od roku 2014 pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Gdańsku. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, w roku 2015 został odznaczony Medalem Gloria Artis, a w 2016 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Jest profesorem klasy kompozycji w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

Trzy utwory na fortepian na cztery ręce to tytuł kompozycji, na którą składają się trzy utwory powstałe w różnym czasie: Dzwony o zmierzchu (2008), Kołysanka (2009) i Nokturn (2009). Wszystkie trzy utwory zostały napisane dla duetu Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz – Andrzej Jungiewicz, który dokonał kolejno ich prawykonań. Jako Trzy utwory na 4 ręce kompozycja funkcjonuje od 2009 roku. Jej kształt muzyczny wynika z zainteresowania kompozytora unikatowymi możliwościami brzmieniowymi fortepianu, związanymi z mechanizmem wzajemnego pobudzania się strun, w wyniku czego generowane dźwięki zaczyna otaczać spectrum dodatkowych brzmień alikwotowych, podobnie, jak to ma miejsce w przypadku współbrzmienia kilku dzwonów.

Magdalena Dziadek

*

Impromptu na wiolonczelę i fortepian (2020) to nowa wersja Impromptu na altówkę i fortepian, powstałego w 2016 roku i prawykonanego w tym samym roku przez Błażeja Maliszewskiego (altówka) i Pawła Rydla (fortepian), podczas Ogólnopolskiej Konferencji Altówkowej VIOLA ARTE w Gdańsku. Utwór ma charakter improwizacyjny. Posiada swobodną organizację metrorytmiczną, zapisaną ad libitum. Forma nawiązuje do tradycyjnego modelu A-B-A1. Pierwszy odcinek ma charakter quasi-impresjonistyczny, ze śpiewną partią wiolonczeli, zaś drugi – kontrastowy, jest motoryczny, przebiega w chwiejnym tempie rubato.

Andrzej Dziadek

*

Sekstet na klarnet, fagot i kwartet smyczkowy powstał w 2003 roku na zamówienie zespołu Silesian Ensamble. Utwór składa się z dwóch części: pierwszej wolnej, o charakterze recytatywnym oraz drugiej – szybkiej, motorycznej. Prawykonanie odbyło się 2 listopada 2003roku podczas autorskiego koncertu kompozytora na międzynarodowym festiwalu VII Jornadas de Musica Contemporanea w Cordobie. Grał Silesian Ensamble.

Andrzej Dziadek