Marek Czerniewicz

Marek Czerniewicz, kompozytor i pedagog ur. w 1974 roku w Ornecie, jest absolwentem gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie kompozycji Eugeniusza Głowskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku). W jego dorobku znajduje się szereg kompozycji kameralnych, chóralnych, wokalno-instrumentalnych i elektroakustycznych. Kompozytor jest również autorem kilkudziesięciu instrumentacji i aranżacji muzyki klasycznej i rozrywkowej, będących efektem współpracy z wieloma artystami i zespołami. Twórczość Czerniewicza była prezentowana w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą (m.in. Wiedeń, Tallin, Budapeszt, Bratysława, Bruksela, Hamburg, Ostrawa, Wilno, Moskwa, Berkeley w USA, Quebec, Jerozolima, miasta Chińskiej Republiki Ludowej).
Utwory Marka Czerniewicza były nagradzane i wyróżniane, kompozytor jest m.in. stypendystą londyńskiej organizacji European Association for Jewish Culture (2002), laureatem Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawanego twórcom kultury (2006), w 2007 roku otrzymał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za kompozycję na orkiestrę dętą. W roku 2014 został laureatem Honorowej Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie kompozycji, natomiast w 2019 roku kompozytora uhonorowano ministerialnym odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Marek Czerniewicz jest także autorem muzyki teatralnej i filmowej. Stworzył on m.in. muzykę do licznie nagradzanych obrazów Marcina Bortkiewicza: Portret z pamięci (film jako trzeci w polskiej kinematografii został zakwalifikowany do prestiżowej sekcji Director’s Forthnight 65. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w 2012 roku) oraz Noc Walpurgi (m.in. nagroda Hollywood Eagle Award na Polish Film Festiwal w Los Angeles w 2016 roku). W roku 2002 kompozytor rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

*

Dwa obrazki warmińskie powstały w roku 2005 na zamówienie prof. Leszka Szarzyńskiego, kierownika artystycznego zespołu Pro Musica Antiqua. Zespół zarejestrował kompozycję na płycie „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur” oraz wykonywał ją podczas licznych koncertów. Na utwór składają się dwa kontrastujące ogniwa, którym kompozytor nadał programowe tytuły: Pani jezior, Pani lasów oraz Letnie deszcze. Kompozycje te odznaczają się znaczną prostotą. Zawierają elementy ilustracyjne, które wypływają z inspiracji pięknem przyrody Warmii – regionu Polski, z którego pochodzi kompozytor.

Marek Czerniewicz