Piotr Jędrzejczyk

Piotr Jędrzejczyk, ur. w 1993 roku, jest kompozytorem, dyrygentem i aranżerem. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie kompozycji Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku); obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich w klasie kompozycji Anny Zawadzkiej-Gołosz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki AM w Gdańsku, a w latach 2015-2017 sprawował funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Od 2016 roku jest wykładowcą gdańskiej Akademii Muzycznej i współpracownikiem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku, a od 2017 roku współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym jako redaktor, kopista i korektor. Jego kompozycje były wykonywane na licznych festiwalach (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Randspiele Festival Berlin, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce w konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). W maju 2016 roku został finalistą konkursu Czerwonej Róży jako najlepszy student Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), vanitygen bitcoin address generator Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury (2018), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców.

*

(e)Stany na elektryczny kwartet smyczkowy powstały w 2020 roku na zamówienie muzyków z Neo Electric Quartet. Przedrostek „(e)” w nazwie utworu odnosi się do elektronicznego instrumentarium, natomiast człon „stany” nawiązuje do istoty formy tej kompozycji.
Rok 2020 jest z wielu względów rokiem szczególnym. Byliśmy i jesteśmy w nim świadkami wydarzeń ogromnej wagi, wydarzeń niespodziewanych i takich, wobec których trudno przejść obojętnie. Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wydarzenia te powodują na świecie wiele zmian. I właśnie o zmianach jest mój utwór; o przechodzeniu z jednego stanu w inny — czasami płynnym, stopniowym, a czasami gwałtownym i nagłym. Nie dookreślam przy tym o „jakie”, czy też „czego” stany chodzi. Pragnę tym samym zaprosić słuchaczy do indywidualnej interpretacji tytułowych „stanów” i refleksji nad teraźniejszością.

Piotr Jędrzejczyk