Andrzej Jungiewicz

Andrzej Jungiewicz jest absolwentem klasy fortepianu Józefa Stompla oraz klas kameralnych Marii Szwajger-Kułakowskiej i Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest wykładowcą w macierzystej Uczelni (doktorem habilitowanym) oraz nauczycielem dyplomowanym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej, pracując pod kierunkiem m. in. Barbary Halskiej, Ryszarda Baksta, Rudolfa Buchbindera, Konrada Richtera. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki (1986/1987). Jest laureatem konkursów pianistycznych na stypendia artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985 i 1986), Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986), Festiwalu Augustowskie Spotkania Młodych (1985) i innych. Jako solista i kameralista występował w Polsce i za granicą (w Brazylii, Czechach, Francji, Hong Kongu, Malezji, Niemczech, Pakistanie, Słowacji, Szwecji, na Ukrainie). Brał udział w wielu festiwalach m. in. Warszawska Jesień, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Światowe Festiwale Kontrabasowe we Wrocławiu, Festiwale Saksofonowe w Szczecinie, Chantarelle Festival w Gołuchowie, Sacrum Non Profanum w Trzęsaczu. Dokonał prawykonań muzyki najnowszej, nagrań dla Polskiego Radia oraz dla TVP. Zrealizował nagrania płytowe m. in. z kontrabasistką Ireną Olkiewicz: Medytacja Thais, z pianistką Gabrielą Szendzielorz: Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianistów, a także z flecistką Agatą Kielar-Długosz: Vive la Paris!, For You, Anne-Lill. Jest zapraszany jako akompaniator na liczne mistrzowskie kursy i warsztaty, współpracował z wieloma wybitnymi muzykami.