Piotr Nowicki

Piotr Nowicki ukończył Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki na Wydziale Instrumentalnym w klasie fortepianu Włodzimierza Wiesztordta. W centrum jego zainteresowań znajduje się muzyka XX i XXI wieku, którą wykonuje jako solista i kameralista. W dorobku posiada kilkadziesiąt prawykonań utworów współczesnych kompozytorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Występował na wielu prestiżowych festiwalach takich jak Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Unsound w Krakowie i w Nowym Jorku, Ensemble Europa w Kolonii, C3 w Berlinie, Open Form Festival w Kopenhadze, Loop Festival w Brukseli, Musische Nuove Festival w Palermo, Kontrasty we Lwowie, Arena Festival w Rydze, aXes w Krakowie, na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie, Musica Moderna w Łodzi, Audio-Art w Krakowie, Festiwalu Muzyki Improwizowanej Ad Libitum w Warszawie, Dni Muzyki Nowej w Gdańsku, Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi oraz na Komeda Jazz Festiwal w Słupsku. Od 2002 roku współtworzy zespół Kwartludium specjalizujący się w wykonywaniu muzyki najnowszej. W latach 2003-2013 był również członkiem polsko-niemieckiego zespołu European Workshop for Contemporary Music powołanego przez Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień oraz Niemiecką Radę Muzyczną. Zespół, działający pod kierunkiem wybitnego niemieckiego dyrygenta Rüdigera Bohna wystąpił na wielu prestiżowych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, prezentując dzieła zaliczane do klasyki awangardy XX wieku, jak również te najnowsze, napisane specjalnie na ten skład. Dokonał licznych nagrań płytowych dla firm Dux, Requiem Records, Bôłt Records, Denovali Records, Touch oraz nagrań radiowych (Program 2 Polskiego Radia, WDR3, Deutschlandfunk) i telewizyjnych (TVP Kultura). We wrześniu 2017 roku ukazała się płyta, którą nagrał wspólnie ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską-Nowicką dla wytwórni fonograficznej DUX. Płyta zawiera utwory kameralne takich kompozytorów jak Claude Debussy, Sergiusz Prokofiew oraz Witold Lutosławski. Jako solista koncertował w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Belgii, Holandii, Niemczech, Danii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Estonii, na Ukrainie, w Gruzji, Czechach, na Słowacji, w Rosji, Turcji, Chinach i Korei Pd. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Od 1995 roku jest związany z macierzystą uczelnią, gdzie pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Wokalno-Aktorskim i Instrumentalnym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Współczesnej. Z jego inicjatywy studenci Uczelni wzięli udział w serii koncertów i warsztatów prowadzonych przez dyrygentów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki najnowszej. W 2015 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego przyznany przez Radę Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Piotr Nowicki jest również fundatorem i prezesem Fundacji Muzyki Nowej Kwartludium, w ramach której realizuje międzynarodowe projekty artystyczne współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Swedish Arts Grants Committee i Unię Europejską.